Điều hòa nối ống gió https://dailydieuhoa.com Bán hàng tại kho, Đại lý điều hòa, bình nóng lạnh Hà Nội Bán hàng tại kho, Đại lý điều hòa, bình nóng lạnh Hà Nội:https://dailydieuhoa.com <![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 25.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 25.000BTU 1 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/dieu-hoa-noi-ong-gio-fujitsu-25000btu-1-chieu-ary25a.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 30.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 30.000BTU 1 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/30000btu-1-chieu-ary30a.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 36.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 36.000BTU 1 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/36000btu-1-chieu-ary36a.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 45.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 45.000BTU 1 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/45000btu-1-chieu-ary45a.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 60.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 60.000BTU 1 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/60000btu-1-chieu-ary60a.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 25.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 25.000BTU 2 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/25000btu-2-chieu-ary25r.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 30.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 30.000BTU 2 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/30000btu-2-chieu-ary30r.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 36.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 36.000BTU 2 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/dieu-hoa-noi-ong-gio-fujitsu-36000btu-2-chieu-ary36r.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 45.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 45.000BTU 2 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/45000btu-2-chieu-ary45r.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 60.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 60.000BTU 2 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/60000btu-2-chieu-ary60r.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 24.000BTU ]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 24.000BTU

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/24000btu-cs-d24dd2h5-cu-d24dbh5.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28.000BTU ]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28.000BTU

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/cs-d28dd2h5-cu-d28dbh5.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 34.000BTU ]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 34.000BTU

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/34000btu-cs-d34dd2h5-cu-d34dbh8.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 43.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 43.000BTU

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/43000btu-cs-d43dd2h5-cu-d43dbh8.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 50.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 50.000BTU

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/50000btu-cs-d50dd2h5-cu-d50dbh8.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/18000btu-cs-t19kd2h5-cu-yt19kbh52.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/24000btu-cs-t24kd2h5-cu-yt24kbh52.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 34.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 34.000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/34000btu-cs-t34kd2h5-cu-yt34kbh52.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 43.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 43.000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/43000btu-cs-t43kd2h5-cu-yt43kbh52.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 18.000BTU inverter 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 18.000BTU inverter 2 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/18000btu-inverter-2-chieu-arag18lllb.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 24.000BTU inverter 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 24.000BTU inverter 2 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/24000btu-inverter-2-chieu-arag24lmta.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 36.000BTU inverter 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 36.000BTU inverter 2 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/36000btu-inverter-2-chieu-arag36lmta.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Fujitsu 45.000BTU inverter 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Fujitsu 45.000BTU inverter 2 chiều

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/fujitsu/dieu-hoa-noi-ong-gio-fujitsu-45000btu-inverter-2-chieu-arag45lmlaz.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 18.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 18.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/18000btu-arg18al-aog18a.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 25.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 25.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/25000btu-arg25alc-aog25anbl.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 30.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 30.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/30000btu-arg30alc-aog30ambl.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 36.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 36.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/36000btu-arg36ald3-aog36apa3l.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 45.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 45.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/45000btu-arg45alc3-aog45apa3l.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 60.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 60.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/60000btu-arg60auak-aog60apagt.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 90.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 90.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/90000btu-arg90elc3-aog90epd3l.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 25.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 25.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/25000btu-arg25rlc-aog25rnbl.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 30.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 30.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/30000btu-arg30rlc-aog30rmbl.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 36.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 36.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/36000btu-arg36rlc3-aog36rpa3l.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 45.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 45.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/45000btu-arg45rlc3-aog45rpa3l.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 60.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 60.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/60000btu-arg60ruak-aog60rpagt.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 90.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 90.000Btu

Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/general/90000btu-arg90tlc3-aog90tpc3l.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 12.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 12.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/12000btu-1-chieu-acs-apo-120.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 18.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 18.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/18000btu-1-chieu-acs-apo-180.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 24.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 24.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/24000btu-1-chieu-acs-apo-240.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 28.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 28.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/28000btu-1-chieu-acs-apo-280.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 36.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 36.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/36000btu-1-chieu-acs-apo-360.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 50.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 50.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/50000btu-1-chieu-acs-apo-500.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 60.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 60.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/60000btu-1-chieu-acs-apo-600.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 12.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 12.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/12000btu-2-chieu-acs-apo-h120.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 18.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 18.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/18000btu-2-chieu-acs-apo-h180.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 24.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 24.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/24000btu-2-chieu-acs-apo-h240.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 28.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 28.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/28000btu-2-chieu-acs-apo-h280.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 36.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 36.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/36000btu-2-chieu-acs-apo-h360.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 50.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 50.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/50000btu-2-chieu-acs-apo-h500.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 60.000Btu]]> Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 60.000Btu

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/sumikura/60000btu-2-chieu-acs-apo-h600.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 9.200BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 9.200BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FDBNQ09MV1/RNQ09MV1
Áp suất tĩnh thấp - Gas R410A
Công suất: 9.200BTU
1 chiều - 1 Pha
Áp suất tĩnh thấp

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fdbnq09mv1-rnq09mv1-1-chieu-9200btu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 13.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 13.000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FDBNQ13MV1/RNQ13MV1
1 chiều - 1 Pha - Gas R410A
Công suất: 13000Btu (1.5HP)
Áp suất tĩnh thấp
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fdbnq13mv1-rnq13mv1-1-chieu-13000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 18.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 18.000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FDBNQ18MV1/RNQ18MV1
Áp suất tĩnh thấp - Gas R410A
1 chiều - 1 Pha
Công suất: 18000Btu (2.0HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/18000btu-fdbnq18mv1-rnq18mv1-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 26.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 26.000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FDBNQ26MV1/RNQ26MV1 (MY1)
Áp suất tĩnh thấp - Gas R410A
1 chiều - 1 Pha
Công suất: 26.000Btu

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fdbnq26mv1-rnq26mv1-1-chieu-26000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 21.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 21.000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FDBNQ21MV1/RNQ21MV1
Áp suất tĩnh thấp - Gas R410A
1 chiều - 1 Pha
Công suất: 21.000Btu
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fdbnq21mv1-rnq21mv1-1-chieu-21000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 26.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 26.000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FDMNQ26MV1/RNQ26MV1 (Y1)
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
1 chiều - 1 Pha
Công suất: 26.000Btu
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fdmnq26mv1-rnq26mv1-26000btu-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 30.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 30.000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 (Y1)
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
1 chiều - 1 Pha
Công suất: 30.000Btu
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fdmnq30mv1-rnq30mv1-30000btu-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 36.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 36.000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 (Y1)
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
1 chiều - 1 Pha
Công suất: 36.000Btu
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fdmnq36mv1-rnq36mv1-36000btu-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 42.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 42.000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FDMNQ42MV1/RNQ42MY1
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
1 chiều - 3 Pha
Công suất: 42.000Btu
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/42000btu-fdmnq42mv1-rnq42my1-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 27.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 27.000BTU 2 chiều

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin
FBQ71EVE/RQ71MV1
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
2 chiều - 1 Pha
Công suất: 27.000Btu
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq71eve-rq71mv1-27000btu-2-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 34.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 34.000BTU 2 chiều

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin
FBQ100EVE/RQ100MV1 (MY1)
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
2 chiều - 1 Pha
Công suất: 34.000Btu (3.5HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq100eve-rq100mv1-34000btu-2-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 45.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 45.000BTU 2 chiều

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin
FBQ125EVE/RQ125MY1
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
2 chiều - 3 Pha
Công suất: 45.000Btu (5.0HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq125eve-rq125my1-45000btu-2-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 50.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 50.000BTU 2 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FBQ140EVE/RQ140MY1
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
2 chiều - 3 Pha
Công suất: 50.000Btu (5.5HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq140eve-rq140my1-50000btu-2-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 18.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 18.000BTU 1 chiều

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin
FBQ50EVE/RZR50MVMV
Loại inverter - tiết kiệm điện
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
1 chiều - 1 Pha
Công suất: 18.000Btu (2.0HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/inverter-fbq50eve-rzr50mvmv-18000btu-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 22.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 22.000BTU 1 chiều

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin
FBQ60EVE/RZR60MVMV
Loại inverter - tiết kiệm điện
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
1 chiều - 1 Pha
Công suất: 22.000Btu (2.0HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq60eve-rzr60mvmv-inverter-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 27.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 27.000BTU 1 chiều

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin
FBQ71EVE/RZR71MVMV
Loại inverter - tiết kiệm điện
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
1 chiều - 1 Pha
Công suất: 27.000Btu (3.0HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq71eve-rzr71mvmv-27000btu-inverter-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU 1 chiều

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin
FBQ100EVE/RZR100MVM (MYM)
Loại inverter - tiết kiệm điện
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
1 chiều - 1 Pha (3 Pha)
Công suất: 34.000Btu (4.0HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq100eve-rzr100mvm-34000btu-inverter-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU 1 chiều

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin
FBQ125EVE/RZR125MVM
Inverter - tiết kiệm điện, sử dụng Gas R410A
1 chiều - 3 Pha
Công suất: 45.000Btu (5.0HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq125eve-rzr125mvm-45000btu-inverter-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 18.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 18.000BTU 2 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FBQ50EVE/RZQS50AV1
Inverter tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều - 1 Pha
Công suất: 18.000Btu (2.0HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq50eve.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 22.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 22.000BTU 2 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FBQ60EVE/RZQS60AV1
Inverter tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều - 1 Pha
Công suất: 22.000Btu
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq60eve.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 27.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 27.000BTU 2 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FBQ71EVE/RZQ71LV1
Inverter tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều - 1 Pha
Công suất: 27.000Btu (3.0HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq71eve.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU 2 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FBQ100EVE/RZQ100LV1
Inverter tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều - 1 Pha (3 Pha)
Công suất: 34.000Btu
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq100eve.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU 2 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FBQ125EVE/RZQ125LV1
Inverter tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều - 1 Pha
Công suất: 45.000Btu (5.0HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq125eve.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50.000BTU 2 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FBQ140EVE/RZQ140LV1
Inverter tiết kiệm điện - Gas R410A
2 chiều - 1 Pha
Công suất: 50.000Btu (5.5HP)
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbq140eve.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 48.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 48.000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin
FDMNQ48MV1/RNQ48MY1
Áp suất tĩnh trung bình - Gas R410A
1 chiều - 3 Pha
Công suất: 48.000Btu
Model mới 2016

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fdmnq48mv1-rnq48mv1-48000btu.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 22.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 22.000BTU

Điều hòa nối ống gió Panasonic S-22PF1H5/U-22PV1H5
1 chiều - 22.500BTU - 1 pha - gas R410a
Linh hoạt dễ dàng lắp đặt
Làm lạnh nhanh, tính thẩm mỹ cao
Kích thước đường ống 10/16
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/s22pf1h5.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 28.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 28.000BTU

Điều hòa nối ống gió Panasonic S-28PF1H5/U-28PV1H5
1 chiều - 22.500BTU - 1 pha - gas R410a
Linh hoạt dễ dàng lắp đặt
Làm lạnh nhanh, tính thẩm mỹ cao
Kích thước đường ống 10/16
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/s28pf1h5.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 35.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 35.000BTU

Điều hòa nối ống gió Panasonic S-35PF1H5/U-35PV1H8
1 chiều - 35.000BTU - 3 pha - gas R410a
Linh hoạt dễ dàng lắp đặt
Làm lạnh nhanh, tính thẩm mỹ cao
Kích thước đường ống 10/16
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/s35pf1h5.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 45.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 45.000BTU

Điều hòa nối ống gió Panasonic S-45PF1H5/U-45PV1H8
1 chiều - 45.000BTU - 3 pha - gas R410a
Linh hoạt dễ dàng lắp đặt
Làm lạnh nhanh, tính thẩm mỹ cao
Kích thước đường ống 10/16
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/s45pf1h5.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Panasonic 55.000BTU]]> Điều hòa nối ống gió Panasonic 55.000BTU

Điều hòa nối ống gió Panasonic S-55PF1H5/U-55PV1H8
1 chiều - 55.000BTU - 3 pha - gas R410a
Linh hoạt dễ dàng lắp đặt
Làm lạnh nhanh, tính thẩm mỹ cao
Kích thước đường ống 10/16
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/panasonic/s55pf1h5.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 18000BTU inverter 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 18000BTU inverter 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBA50BVMA 18000BTU inverter 1 chiều gas R32
Thương hiệu Nhật / Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, êm ái

Thiết kế mỏng linh hoạt trong lắp đặt
Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn
Sử dụng nguồn điện 1 pha

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fba50bvma.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 21000BTU inverter 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 21000BTU inverter 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBA60BVMA 21000BTU inverter 1 chiều gas R32
Thương hiệu Nhật / Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, êm ái

Thiết kế mỏng linh hoạt trong lắp đặt
Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn
Sử dụng nguồn điện 1 pha

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fba60bvma.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 24000BTU inverter 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 24000BTU inverter 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBA71BVMA 24000BTU inverter 1 chiều gas R32
Thương hiệu Nhật / Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, êm ái

Thiết kế mỏng linh hoạt trong lắp đặt
Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn
Sử dụng nguồn điện 1 pha

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fba71bvma.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 34000BTU inverter 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 34000BTU inverter 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBA100BVMA 34000BTU inverter 1 chiều gas R32
Thương hiệu Nhật / Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, êm ái

Thiết kế mỏng linh hoạt trong lắp đặt
Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn
Sử dụng nguồn điện 1 pha

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fba100bvma.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 45000BTU inverter 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 45000BTU inverter 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBA125BVMA 45000BTU inverter 1 chiều gas R32
Thương hiệu Nhật / Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, êm ái

Thiết kế mỏng linh hoạt trong lắp đặt
Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn
Sử dụng nguồn điện 1 pha

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fba125bvma.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin 50000BTU inverter 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin 50000BTU inverter 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBA140BVMA 50000BTU inverter 1 chiều gas R32
Thương hiệu Nhật / Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, êm ái

Thiết kế mỏng linh hoạt trong lắp đặt
Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn
Sử dụng nguồn điện 1 pha

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fba140bvma.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24000BTU 1 chiều 3 Pha]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24000BTU 1 chiều 3 Pha

Điều hòa nối ống gió Daikin FBA71BVMA inverter 18000BTU 1 chiều 3 pha
Thương hiệu Nhật / Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, êm ái

Thiết kế mỏng linh hoạt trong lắp đặt
Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn
Sử dụng môi chất lạnh R32

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fba71bvma-rzf71cym.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34000BTU 1 chiều 3 Pha]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34000BTU 1 chiều 3 Pha

Điều hòa nối ống gió Daikin FBA100BVMA inverter 34000BTU 1 chiều 3 pha
Thương hiệu Nhật / Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, êm ái

Thiết kế mỏng linh hoạt trong lắp đặt
Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn
Sử dụng môi chất lạnh R32

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fba100bvma-rzf100cym.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45000BTU 1 chiều 3 Pha]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45000BTU 1 chiều 3 Pha

Điều hòa nối ống gió Daikin FBA125BVMA inverter 34000BTU 1 chiều 3 pha
Thương hiệu Nhật / Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, êm ái

Thiết kế mỏng linh hoạt trong lắp đặt
Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn
Sử dụng môi chất lạnh R32

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fba125bvma-rzf125cym.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50000BTU 1 chiều 3 Pha]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50000BTU 1 chiều 3 Pha

Điều hòa nối ống gió Daikin FBA140BVMA inverter 50000BTU 1 chiều 3 pha
Thương hiệu Nhật / Sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, êm ái

Thiết kế mỏng linh hoạt trong lắp đặt
Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn
Sử dụng môi chất lạnh R32

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fba140bvma-rzf140cym.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBFC71DVM inverter 24000BTU 1 chiều chính hãng
Thương hiệu Nhật Bản/ nhập khẩu Thái Lan
Model dàn lạnh: FBFC71DVM
Model dàn nóng: RZFC71DVM (1 pha) / RZFC71DY1 (3 pha)
Cửa gió bố trí linh hoạt, làm lạnh dễ chịu
Sử dụng gas R32 hiệu suất cao, thân thiện với môi trường

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbfc71dvm.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 30000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 30000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBFC85DVM inverter 30.000BTU 1 chiều chính hãng
Thương hiệu Nhật Bản/ nhập khẩu Thái Lan
Model dàn lạnh: FBFC85DVM
Model dàn nóng: RZFC85DVM (1 pha) / RZFC85DY1 (3 pha)
Cửa gió bố trí linh hoạt, làm lạnh dễ chịu
Xu hướng lắp đặt cho căn phòng cao cấp 
Sử dụng gas R32 hiệu suất cao, thân thiện với môi trường

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbfc85dvm.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBFC100DVM inverter 34.000BTU 1 chiều chính hãng
Thương hiệu Nhật Bản/ nhập khẩu Thái Lan
Model dàn lạnh: FBFC100DVM
Model dàn nóng: RZFC100DVM (1 pha) / RZFC100DY1 (3 pha)
Cửa gió bố trí linh hoạt, làm lạnh dễ chịu
Xu hướng lắp đặt cho căn phòng cao cấp 
Gas R32 hiệu suất cao, thân thiện với môi trường

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbfc100dvm.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBFC125DVM inverter  45.000BTU 1 chiều chính hãng
Thương hiệu Nhật Bản/ nhập khẩu Thái Lan
Model dàn lạnh: FBFC125DVM
Model dàn nóng: RZFC125DY1 (3 pha)
Cửa gió bố trí linh hoạt, làm lạnh dễ chịu
Xu hướng lắp đặt cho căn phòng cao cấp 
Gas R32 hiệu suất cao, thân thiện với môi trường

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbfc125dvm.htm
<![CDATA[Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50000BTU 1 chiều]]> Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50000BTU 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Daikin FBFC140DVM 50.000BTU 1 chiều chính hãng 
Thương hiệu Nhật Bản/ nhập khẩu Thái Lan
Model dàn lạnh: FBFC140DVM
Model dàn nóng: RZFC140DY1 (3 pha)
Cửa gió bố trí linh hoạt, làm lạnh dễ chịu
Xu hướng lắp đặt cho căn phòng cao cấp
Gas R32 hiệu suất cao, thân thiện với môi trường

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbfc140dvm.htm
<![CDATA[Điều hòa âm trần nối ống gió 15000BTU Daikin inverter 1 chiều]]> Điều hòa âm trần nối ống gió 15000BTU Daikin inverter 1 chiều

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBFC40DVM9/RZFC40DVM

1 chiều - 15.000BTU - Gas R32 - 1 Pha

Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm

Cửa gió linh hoạt, làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbfc40dvm9.htm
<![CDATA[Điều hòa âm trần nối ống gió 18000BTU Daikin inverter 1 chiều]]> Điều hòa âm trần nối ống gió 18000BTU Daikin inverter 1 chiều

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBFC50DVM9/RZFC50DVM

1 chiều - 18000BTU (2HP) - Gas R32 - 1 Pha

Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm

Cửa gió linh hoạt, làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbfc50dvm9.htm
<![CDATA[Điều hòa âm trần nối ống gió 21000BTU Daikin inverter 1 chiều]]> Điều hòa âm trần nối ống gió 21000BTU Daikin inverter 1 chiều

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBFC60DVM9/RZFC60DVM

1 chiều - 21000BTU (2.5HP) - Gas R32 - 1 Pha

Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm

Cửa gió linh hoạt, làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbfc60dvm9.htm
<![CDATA[Điều hòa âm trần nối ống gió 24000BTU Daikin inverter 1 chiều 3 pha]]> Điều hòa âm trần nối ống gió 24000BTU Daikin inverter 1 chiều 3 pha

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBFC71DVM9/RZFC71DY1

1 chiều - 24000BTU (2.5HP) - Gas R32 - 3 Pha

Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm

Cửa gió linh hoạt, làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-noi-ong-gio/daikin/fbfc71dvm9-rzfc71dy1.htm