Điều hòa áp trần https://dailydieuhoa.com Bán hàng tại kho, Đại lý điều hòa, bình nóng lạnh Hà Nội Bán hàng tại kho, Đại lý điều hòa, bình nóng lạnh Hà Nội:https://dailydieuhoa.com <![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 18000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 18000BTU

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FH18PUV2V / R18PUV2V

Vận chuyễn miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/18000btu-1-chieu-fh18puv2v.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 24.000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 24.000BTU

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FH24PUV2V / R24PUV2V

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/24000btu-1-chieu-fh24puv2v.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 30000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 30000BTU

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FH30PUV2V/R30PUV2V

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/30000btu-1-chieu-fh30puv2v.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FH36PUV2V/R36PUV2V

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/36000btu-fh36puv2v-r36puv2v.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 42.000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 42.000BTU

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FH42PUV2V/R42PUV2V

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/42000btu-fh42puv2v-r42puv2v.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 48.000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 48.000BTU

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FH48PUV2V/R48PUV2V

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/48000btu-fh48puv2v-r48puv2v.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin inverter 18.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa áp trần Daikin inverter 18.000BTU 1 chiều

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHQ50BVV1G/RZR50LUV1

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/18000btu-inverter-1-chieu-fhq50bvv1g.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin inverter 22.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa áp trần Daikin inverter 22.000BTU 1 chiều

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHQ60BVV1G/RZR60LUV1

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/inverter-1-chieu-fhq60bvv1g-rzr60luv1.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin inverter 24.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa áp trần Daikin inverter 24.000BTU 1 chiều

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHQ71BVV1G/RZR71LUV1

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/24000btu-inverter-1-chieu-fhq71bvv1g.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin inverter 34.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa áp trần Daikin inverter 34.000BTU 1 chiều

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHQ100BVV1G/RZR100LUV1

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/34000btu-inverter-1-chieu-fhq100bvv1g-rzr100luv1.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin inverrter 45.000BTU 1 chiều]]> Điều hòa áp trần Daikin inverrter 45.000BTU 1 chiều

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHQ125BVV1G/RZR125LUV1

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/45000btu-inverter-1-chieu-fhq1125bvv1g.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin inverter 18.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa áp trần Daikin inverter 18.000BTU 2 chiều

Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều FHQ50BVV1G/RZQ50KBV4A

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/18000btu-inverter-2-chieu-fhq50bvv1g.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin inverter 22.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa áp trần Daikin inverter 22.000BTU 2 chiều

Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều FHQ60BVV1G/RZQ60KBV4A

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/inverter-2-chieu-fhq60bvv1g.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin inverter 24.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa áp trần Daikin inverter 24.000BTU 2 chiều

Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều FHQ71BVV1G/RZQ71KCBV4A

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/24000btu-inverter-2-chieu-fhq71bvv1g.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin inverter 34.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa áp trần Daikin inverter 34.000BTU 2 chiều

Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều FHQ100BVV1G/RZQ100KCV4A

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/34000btu-inverter-2-chieu-fhq100bvv1g.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin inverter 45.000BTU 2 chiều]]> Điều hòa áp trần Daikin inverter 45.000BTU 2 chiều

Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều FHQ125BVV1G/RZQ125KCV4A

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/45000btu-inverter-2-chieu-fhq125bvv1g.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 24000BTU]]> Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 24000BTU ]]> https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/d24dth5-d24dbh5-24000btu-1-chieu.htm <![CDATA[Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 28000BTU]]> Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 28000BTU

Điều hòa áp trần Panasonic CS-D28DTH5/CU-D28DBH5

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/d28dth5-d28dbh5-28000btu-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 34000BTU]]> Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 34000BTU

Điều hòa áp trần Panasonic CS-D28DTH5/CU-D28DBH5

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/d34dth5-d34dbh5-34000btu-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 50000BTU]]> Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 50000BTU

Điều hòa áp trần Panasonic CS-D28DTH5/CU-D28DBH5

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/d50dth5-d50dbh5-50000btu-1-chieu.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 19000BTU]]> Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 19000BTU

Điều hòa áp trần Panasonic Inverter CS-T19KTH52/CU-YT19KBH52

Vận chuyễn Miễn Phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/t19kth52-yt19kbh52-19000btu-1-chieu-inverter.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU]]> Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU

Điều hòa áp trần Panasonic Inverter CS-T24KTH52/CU-YT24KBH52

Vận chuyễn Miễn Phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/t24kth52-yt24kbh52-24000btu-1-chieu-inverter.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU]]> Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU

Điều hòa áp trần Panasonic Inverter CS-T34KTH52/CU-YT34KBH52

Vận chuyễn Miễn Phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/t34kth52-yt34kbh52-34000btu-1-chieu-inverter.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 43000BTU]]> Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 43000BTU

Điều hòa áp trần Panasonic Inverter CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52

Vận chuyễn Miễn Phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/panasonic/t43kth52-yt43kbh52-43000btu-1-chieu-inverter.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 28000BTU]]> Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 28000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/sumikura/28000btu-1-chieu-apl-apo-280.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 36000BTU]]> Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 36000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/sumikura/36000btu-1-chieu-apl-apo-360.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 50000BTU]]> Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 50000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/sumikura/50000btu-1-chieu-apl-apo-500.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 60000BTU]]> Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 60000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/sumikura/60000btu-1-chieu-apl-apo-600.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 28000BTU]]> Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 28000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/sumikura/28000btu-2-chieu-apl-apo-h280.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 36000BTU]]> Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 36000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/sumikura/36000btu-2-chieu-apl-apo-h360.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 50000BTU]]> Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 50000BTU

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/sumikura/50000btu-2-chieu-apl-apo-h500.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 13.000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 13.000BTU

Điều hòa áp trần Daikin
1 chiều
Công suất: 13.000BTU
Dòng thông dụng - Gas R410A
FHNQ13MV1/RNQ13MV1
Cải tiến thành hệ thống nhỏ gọn, êm ái
Phân tán không khí trong lành khắp phòng
Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế
Dễ dàng bảo dưỡng
Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/1-chieu-fhnq13mv1-rnq13mv1.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 18000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 18000BTU

Điều hòa áp trần Daikin
FHNQ18MV1/RNQ18MV1
1 chiều
Công suất: 18.000BTU
Dòng thông dụng - Gas R410A
Cải tiến thành hệ thống nhỏ gọn, êm ái
Phân tán không khí trong lành khắp phòng
Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế
Dễ dàng bảo dưỡng
Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/18000btu-1-chieu-fhnq18mv1-rnq18mv1.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 21000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 21000BTU

Điều hòa áp trần Daikin
FHNQ21MV1/RNQ21MV1
1 chiều
Công suất: 21.000BTU
Dòng thông dụng - Gas R410A
Cải tiến thành hệ thống nhỏ gọn, êm ái
Phân tán không khí trong lành khắp phòng
Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế
Dễ dàng bảo dưỡng
Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/1-chieu-fhnq21mv1-rnq21mv1.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 26000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 26000BTU

Điều hòa áp trần Daikin
FHNQ26MV1/RNQ26MV1
1 chiều
Công suất: 26.000BTU
Dòng thông dụng - Gas R410A
Cải tiến thành hệ thống nhỏ gọn, êm ái
Phân tán không khí trong lành khắp phòng
Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế
Dễ dàng bảo dưỡng
Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/26000btu-1-chieu-fhnq26mv1-rnq26mv1.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 30000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 30000BTU

Điều hòa áp trần Daikin
FHNQ30MV1/RNQ30MV1
1 chiều
Công suất: 30.000BTU
Dòng thông dụng - Gas R410A
Cải tiến thành hệ thống nhỏ gọn, êm ái
Phân tán không khí trong lành khắp phòng
Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế
Dễ dàng bảo dưỡng
Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/30000btu-1-chieu-fhnq30mv1-rnq30mv1.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU

Điều hòa áp trần Daikin
1 chiều
Công suất: 36.000BTU
Dòng thông dụng - Gas R410A
FHNQ36MV1/RNQ36MV1
Cải tiến thành hệ thống nhỏ gọn, êm ái
Phân tán không khí trong lành khắp phòng
Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế
Dễ dàng bảo dưỡng
Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/36000btu-1-chieu-fhnq36mv1-rnq36mv1.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 42000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 42000BTU

Điều hòa áp trần Daikin
FHNQ42MV1/RNQ42MV1
1 chiều
Công suất: 42.000BTU
Dòng thông dụng - Gas R410A
Cải tiến thành hệ thống nhỏ gọn, êm ái
Phân tán không khí trong lành khắp phòng
Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế
Dễ dàng bảo dưỡng
Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/42000btu-1-chieu-fhnq42mv1-rnq42mv1.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 48000BTU]]> Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 48000BTU

Điều hòa áp trần Daikin
FHNQ48MV1/RNQ48MV1
1 chiều
Công suất: 48.000BTU
Dòng thông dụng - Gas R410A
Cải tiến thành hệ thống nhỏ gọn, êm ái
Phân tán không khí trong lành khắp phòng
Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế
Dễ dàng bảo dưỡng
Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/daikin/48000btu-1-chieu-fhnq48mv1-rnq48mv1.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 1 chiều 18.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 1 chiều 18.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG18ABAJ/AOGR18ADTH
Loại 1 chiều
Công suất: 18.000Btu (2.0HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/dieu-hoa-ap-tran-general-1-chieu-18000btu-abg18abaj-aogr18adth.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 1 chiều 24.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 1 chiều 24.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG24ABAJ/AOGR24ADTH
Loại 1 chiều
Công suất: 24.000Btu (2.5HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/dieu-hoa-ap-tran-general-1-chieu-24000btu-abg24abaj-aogr18adth.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 1 chiều 30.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 1 chiều 30.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG30ABA-W/AOG30AMBL
Loại 1 chiều
Công suất: 30.000Btu (3.0HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/dieu-hoa-ap-tran-general-1-chieu-30000btu-abg30aba-w-aog30ambl.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 1 chiều 36.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 1 chiều 36.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG36ABA3W/AOG36APA3L
Loại 1 chiều
Công suất: 36.000Btu (4.0HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/dieu-hoa-ap-tran-general-1-chieu-36000btu-abg36aba3w-aog36apa3l.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 1 chiều 45.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 1 chiều 45.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG45ABA3W/AOG45APA3L
Loại 1 chiều
Công suất: 45.000Btu (5.0HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/dieu-hoa-ap-tran-general-1-chieu-45000btu-abg45aba3w-aog45apa3l.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 1 chiều 54.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 1 chiều 54.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG54ABA3W/AOG54APA3L
Loại 1 chiều
Công suất: 54.000Btu (5.5HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/dieu-hoa-ap-tran-general-1-chieu-54000btu-abg54aba3w-aog54apa3l.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 2 chiều 18.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 2 chiều 18.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG18RBAJ/AOG18RNAKH
Loại 2 chiều
Công suất: 18.000Btu (2.0HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/18000btu-2-chieu-abg18rbaj-aog18rnakh.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 2 chiều 24.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 2 chiều 24.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG24RBAJ/AOG24RNAKH
Loại 2 chiều
Công suất: 24.000Btu (2.5HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/24000btu-2-chieu-abg24rbaj-aog24rnakh.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 2 chiều 30.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 2 chiều 30.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG30RBA-W/AOG30RMCL
Loại 2 chiều
Công suất: 30.000Btu (3.5HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/30000btu-2-chieu-abg30rbaw-aog30rmcl.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 2 chiều 36.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 2 chiều 36.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG36RBA3W/AOG36RPA3L
Loại 2 chiều
Công suất: 36.000Btu (4.0HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/36000btu-2-chieu-abg36rba3w-aog36rpa3l.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 2 chiều 45.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 2 chiều 45.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG45RBA3W/AOG45RPA3L
Loại 2 chiều
Công suất: 45.000Btu (5.0HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/45000btu-2-chieu-abg45rba3w-aog45rpa3l.htm
<![CDATA[Điều hòa áp trần General 2 chiều 54.000Btu]]> Điều hòa áp trần General 2 chiều 54.000Btu

Điều hòa áp trần General
ABG54RBA3W/AOG54RPA3L
Loại 2 chiều
Công suất: 54.000Btu (6.0HP)
Thiết kế nhỏ gọn thanh lịch
Hoạt động êm ái
Hệ thống khử mùi hiệu quả

Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội

]]>
https://dailydieuhoa.com/dieu-hoa-ap-tran/general/54000btu-2-chieu-abg54rba3w-aog54rpa3l.htm